Vreemdelingenrecht

Met het vreemdelingenrecht krijgt u te maken als u of uw partner/gezinslid wil verblijven in Nederland. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand in Nederland wil verblijven: asiel, kort verblijf met een visum, gezinshereniging, arbeid, studie of medische behandeling. Voor ieder verblijfsdoel gelden er verschillende regels. Ook is de nationaliteit van de aanvrager van invloed op welke regels er gelden. Voor een EU-burger gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor iemand die van buiten de EU afkomstig is. Ook voor Turkse onderdanen gelden soms soepeler voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Dit geldt ook bij het intrekken van een verblijfsvergunning of bij het opleggen van een inreisverbod.

Wilt u een aanvraag indienen of heeft u een negatieve beslissing ontvangen van de IND, Visadienst of ambassade? Bulthuis Advocatuur kan u behulpzaam zijn.

Neem vrijblijvend contact op!