Werkwijze en kosten

Bulthuis Advocatuur kenmerkt zich door een laagdrempelige werkwijze en een betrokken aanpak. Iedereen die te maken heeft met een juridisch geschil zou advies of bijstand in de procedure moeten kunnen krijgen, zonder (financiële) barrières. U kunt daarom vrijblijvend contact opnemen met Bulthuis Advocatuur en uw juridische kwestie voorleggen. Er kan dan beoordeeld worden of er rechtsbijstand nodig is en wat u hiervan kunt verwachten.

Bulthuis Advocatuur vindt het belangrijk dat rechtsbijstand voor iedereen beschikbaar is, dus ook voor de mensen met een laag inkomen. Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens heeft u recht op gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid in zo’n geval een deel van de advocaatkosten vergoedt. In sommige gevallen worden de advocaatkosten zelfs helemaal vergoed.

Afhankelijk van het soort zaak, uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen wordt de hoogte van de eigen bijdrage bepaald. Indien u contact opneemt met het Juridisch Loket (0900-8020) en om een doorverwijzing naar Bulthuis Advocatuur vraagt krijgt u een korting van € 53,– op de eigen bijdrage. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, is het soms mogelijk om de eigen bijdrage vergoed te krijgen in het kader van bijzondere bijstand. U kunt op de website www.rechtsbijstand.nl kijken voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand.

Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, hanteren wij een scherp uurtarief van € 175,– per uur. Bij aanvang van de werkzaamheden zal Bulthuis Advocatuur een inschatting maken van de te verwachte werkzaamheden en zullen er met u duidelijke afspraken gemaakt worden over de kosten. Zo weet u direct waar u aan toe bent.

In het honorarium zitten niet de kosten inbegrepen die bij derden worden gemaakt, zoals kosten die aan de rechtbank (griffierechten) of IND (leges) betaald dienen te worden.

Neem vrijblijvend contact op!